Nieuws overzicht

Landelijke Leergeld Dag

28-09

Op 1 juni is het de Internationale Dag van het Kind en daarom ook Landelijke Leergeld Dag. Wij doen daarom een oproep aan álle gezinnen met kinderen die kampen met geldgebrek - MELD JE AAN VOOR ONDERSTEUNING.

Thema Landelijke Leergeld Dag 2021:
Gezamenlijk álle ouders met geldzorgen bereiken via een menselijke benadering.

In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. 40% van hen heeft werkende ouders. Slechts een beperkt deel van hen maakt gebruik van het bestaande voorzieningenaanbod. Veel werkenden rekenen zich niet tot de doelgroep die in aanmerking komt voor voorzieningen. Ook kent een deel van de ouders de regelingen niet of weet de weg er naar toe niet. Leergeld zorgt ervoor dat jaarlijks meer dan 130.000 kinderen die opgroeien in armoede gewoon mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes en niet aan de zijlijn terecht komen. In de Leergeld werkwijze staat de menselijke benadering centraal, waarbij Leergeld zich verplaatst in de positie van de ouder(s) en een Leergeld vrijwilliger bij de ouder(s) thuis het gesprek aangaat. De menselijke benadering van Leergeld blijkt in de praktijk regelmatig in schril contrast te staan met hoe gezinnen door andere instanties worden behandeld.

Meld je aan