Nieuws overzicht

Vacature: Bestuursfunctie HR

14-05

Vacature
Bestuursfunctie: Vrijwilligers - en HR Beleid


Help mee armoede onder kinderen aan te pakken

3.000 Bossche kinderen komen uit gezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Mensen die onze hulp heel goed kunnen gebruiken. Dit aantal groeit. Bovendien merken we dat veel mensen ons (nog) niet kennen. Ons doel de komende jaren is dan ook ons bereik te vergroten, zodat we nog meer kinderen kunnen helpen. Dit vraagt om een efficiënte aanpak en uitvoering waarbij we ons richten op samenwerking met andere lokale organisaties. Iedereen binnen de organisatie speelt hier een bepaalde rol in. 

Een coördinator, een ondersteunend medewerker en een team van ca. 20 vrijwilligers voeren het dagelijks werk van Leergeld ‘s-Hertogenbosch uit. Een meewerkend bestuur van vijf leden stuurt de organisatie op hoofdlijnen aan. Vanwege het verschuiven van taken zoekt het bestuur van Leergeld Den Bosch per januari 2021 een: 

Taken

 • Adviseren van en rapporteren aan het bestuur
 • Het zorgdragen voor het ontwikkelen van het vrijwilligersbeleid, waaronder de contracten en ontwikkelmogelijkheden voor vrijwilligers
 • Het toezien op het uitvoeren van het vrijwilligersbeleid
 • Het bewaken van de taakafbakening tussen betaalde krachten en vrijwilligers
 • Het onderhouden van contacten met beroepskrachten waaronder het jaarlijks houden van jaargesprekken (personeelsontwikkeling en functioneren) met de coördinator en de ondersteuner
 • Het bijhouden van ontwikkelingen in vrijwilligerswerk en samenleving die van belang zijn voor het vrijwilligerswerk in de eigen organisatie en het vertalen ervan naar veranderingen voor de eigen organisatie
 • Contactpersoon met Farent over de detachering van de betaalde krachten, contracten en arbeidsvoorwaarden
 • Per week ben je ongeveer 4 uur voor Leergeld bezig. Daarnaast heb je één keer in de maand overleg met het bestuur

Kennis en vaardigheden

Als bestuurslid beschik je over:

 • Affiniteit met (het doel van) Stichting Leergeld
 • Goede sociale vaardigheden
 • Ben je een teamworker
 • Bekend met vrijwilligers- en HR-beleid

Plaats in de organisatie

Als bestuurslid vrijwilligersbeleid ben je vooral actief op je eigen werkveld. Daarnaast ben je in collegiaal overleg betrokken bij het bestuurswerk op andere terreinen. Dat wil zeggen: meedenken en sturen op hoofdlijnen en met de lange termijn voor ogen. Wij hebben een open samenwerkingsstijl waarin je wordt uitgenodigd op te pakken wat je goed ligt.

Verantwoordelijkheden

Beleid en (toezicht op) uitvoering t.a.v.

 • Het samen met andere bestuursleden ontwikkelen en uitvoeren van beleid
 • Het samen met de coördinator zorgdragen voor het vrijwilligers-, en HR beleid
 • Het voeren van de jaargesprekken met de coördinator en de ondersteuner

Bevoegdheden

 • Namens de stichting treed je op als contactpersoon voor vrijwilligersbeleid en personele zaken
 • Je vertegenwoordigt de stichting in algemene zin
 • Alleen het hele bestuur is gezamenlijk beslissingsbevoegd
 • Bestuursbesluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen

Wat bieden wij jou

Wij bieden je een belangrijke rol in een dynamische organisatie die in toenemende mate bijdraagt aan de toekomstkansen van kinderen uit arme gezinnen. Je krijgt volop ruimte om je eigen ideeën en creativiteit in te zetten om de impact van Leergeld ’s-Hertogenbosch verder te vergroten.

Enthousiast?

Solliciteer door jouw motivatie en cv te mailen naar Jeannette Dorresteijn via voorzitter@leergelddenbosch.nl.